açyk agaç däne kwadrat gaz ot çukury beton ot çukury açyk bag Homedepot modeli üçin tebigy gaz satýar

Gysga düşündiriş:

Bu açyk kamin, ýönekeý gönüburçly dizaýny we arassa çyzyklary bilen tertipli estetika esaslanýar.Howa çydamly demirbetondan ýasalan bu, häzirki zaman, minimalist siluet üçin blok aýakly we gysga gyralary bolan pes derejeli siluetdir.Bu ot çukury düwme düwmesi bilen ýakylýar we aýratynlyklara lava gaýa doldurgyçlary girýär, şonuň üçin gelenden soň açylmaga taýyn.Propan we tebigy gazy ýerleşdirýär we aňsat gapyly tank üçin gizlin bölüm bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Hünärmenler tarapyndan aýratyn el

Sement we süýümli aýna kompozitden ýasalan

Iň oňat ýagdaý üçin açyk howada demden soň çygly saklamak

Zeper ýetmezlik üçin birnäçe gatlak gorag

Iň azyndan 5 gezek surat çekmek

Howpsuzlygy üpjün etmek üçin gaplamazdan ozal her ot çukuryny barlamak

Haryt ady Açyk agaç däne kwadrat gaz ot çukury stoly
Reňk Özbaşdak düzülip bilner
Beden gurluşygy Aýna süýümli beton
Ot ýakýan gurluşyk 304 Poslamaýan polat
Uelangyç görnüşi Tebigy gaz we propan
Ulanylyşy Daşarda, howly, Patio, balkon we ş.m.
açyk agaç däne kwadrat gaz ot çukury stoly (6)
açyk agaç däne kwadrat gaz ot çukury stoly (5)

Beton gurluşyk diýseň çydamly we agaç dänesi oňa açyk ýaşaýyşa laýyk rustiki görnüş berýär.

Açyk gaz peçleri, beton gabyk, ýokary hilli, suw geçirmeýän we ýangyna garşy, zeper ýetirmek aňsat däl, size açyk howada howpsuz we amatly ýyly tejribe berýär.

Bu kwadrat ot çukury, açyk oturýan ýeriňiz bilen ajaýyp garyşýar.

açyk agaç däne kwadrat gaz ot çukury stoly (2)

Goşmaça howpsuzlygyňyz üçin bu ot çukury termokupl alawynyň näsazlygy enjamy bilen üpjün edilýär.

Bazada ýerleşýän aňsat giriş gapy, propan tankyny gizlemäge mümkinçilik berýär (goşulmaýar).

açyk agaç däne kwadrat gaz ot çukury stoly (3)
açyk agaç däne kwadrat gaz ot çukury stoly (1)

Agaç dänesiniň üstki dizaýny, beton material, gaty we çydamly


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň