Yza

Biz kim?

J senet

Zawod, Pearl derýa deltasynyň esasy şäheri bolan Guangdongyň Yunfu şäherinde ýerleşýär we bu ýerde önümçilik we söwda ösen.Welaýat derejesindäki senagat seýilgähinde 50 ýyllyk zawod binasy bar we meýdany 30 gektar (20,000 inedördül metr).“Jujiang Craftwork” ösüşi, dizaýny çuňlaşdyrmagy, gaýtadan işlemegi, gümrük önümçiligini we satuwy birleşdirýän mebel öndüriji.Şeýle hem öz markasy "JCRAFT" döretdi

Hünär ussatlygyny üpjün ediň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Uzak Taryh

13 ýyllyk tejribe. Qualityokary hilli we çalt özleşdirilen hyzmat

Zawodymyz

20,000 inedördül metr.öz alýumin zawodymyz bar

OEM / ODM HYZMATY

Siziň nusgaňyz üçin ýöriteleşdirilen OEM / ODM sargytlaryny kabul edip bilýäris

1 ARYL Kepillik

Her bir müşderi üçin jogapkär her önümi berk gözegçilikde saklaýarys.

Çalt eltip bermek

Deňiz ýa-da howa ýa-da ekspres arkaly has çalt eltip bermek

Ajaýyp topar

Çalt jogap we gowy hyzmat hödürlemek üçin professional satuw topary.

Näme edip bileris?

Esasy işimiz we önümlerimiz: GRC (beton) gül küýzeleri, mebel, ojak, jaýy abadanlaşdyrmak, bezeg.

FRP (süýümli aýna) heýkeller, gül çüýşeleri, mebel we ş.m.

Materiallaryň senetleriniň dürli görnüşleri: FRP, GRC, poslamaýan polat, akril emeli daş, agaç gaýtadan işlemek, 3D çap etmek.

https://www.jujiangcraft.com/con beton-base-outdoor-ground-beton-coffee-table-product /
https://www.jujiangcraft.com/square-indoor-and-outdoor-available-con beton-table-product /
https://www.jujiangcraft.com/polygon-design-con beton-table-side-table-coffee-table-product/
https://www.jujiangcraft.com/featured-design-square-desktop- beton-side-table-product /

Biz siziň üçin näme edip bileris?

3

(Professional OEM / ODM)

Döredileli bäri elmydama “ussatlyk ruhy, sungata we gözellige ymtylmak” pelsepesini öňe sürýäris we müşderilere satuwdan öň, satuwda we satuwdan soň bir nokatly çözgütler hödürlemegi maksat edinýäris, ajaýyp önümimiziň hili we ajaýyp ussatlygy dürli müşderiniň isleglerini kanagatlandyrýar.

Multfilmler, gül küýzeleri, dynç alyş oturgyçlary, bag landşaftlary we täjirçilik ýumşak mebelleri üçin laýyk gelýän yzygiderli satylýan önümleriň 800-den gowrak modeli.Olaryň gysga üpjünçilik siklleri we çykdajylary tygşytlamagy bar.

Hyzmatymyz

Hünärmenlik hyzmatlaryny hödürläň: satuwdan öňki çözgüt maslahaty, önümi çuňlaşdyrmak dizaýny, mugt ölçemek, gaplamagy özleşdirmek.

Eltip bermegiň kepilligi, milli kepillik, yzygiderli hasap-faktura, transport kepilligi (ýörite işgärler we awtoulaglar, ýük haryt markasynyň hyzmatdaşlygy: Debon we Huodi logistika transporty)

Productionhli önümçilik baglanyşyklary berk gözegçilikde saklanýar we müşderileriň wagtyny tygşytlap, göni onlaýn grafika arkaly önümçiligiň ösüşi.

hyzmaty

Kwalifikasiýa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sergi

2017.3.18-21 Global bag durmuşy festiwaly
2019.8.1-2 Hytaý gözelligi sergisi güýz sergisi
2019-8.22-24 CIPE Şençzhenen gözellik sergisi
2020.7.29-30 Şanhaý gözellik sergisi

Sergi otagy

sergi otagy

Zawod sergisi

wudllain (1)
wudllain (2)
wudllain (3)
wudllain (5)
wudllain (4)
wudllain (6)
wudllain (7)
wudllain (8)